• English
 • Español
 • Usługa Cena
 • Badanie TK w zależności od zakresu 200 - 400 zł

Tomografia

Tomografia stomatologiczna (zębów), RTG 3D, tomografia wiązki stożkowej, CBCT – to wszystko nazwy najbardziej zaawansowanego badania diagnostycznego dostępnego obecnie w stomatologii. 

 

Czym jest tomografia?

Tomografia stomatologiczna (zębów) to badanie pozwalające na wykonanie modelu 3D szczęki, żuchwy, zębów oraz zatok. W przeciwieństwie do klasycznego badania rentgenowskiego, gdzie jesteśmy w stanie ocenić wymiar pionowy i poziomy (wysokość i szerokość), CBCT umożliwia lekarzowi dodatkowo ocenę głębokości. Dzięki temu możliwe jest postawienie trafniejszej diagnozy, co w wielu wypadkach przekłada się na mniejsze ryzyko powikłań i szybsze leczenie. 

 

W czym pomaga nam tomografia komputerowa?

Tomografia komputerowa zębów przydatna jest w każdej dziedzinie stomatologii. Korzystając z niej możemy wykryć i zmierzyć ubytki próchnicowe trudne do wykrycia w inny sposób, zdiagnozować kieszenie dziąsłowe lub ewentualne nieszczelności przy wykonanych pracach protetycznych. Jednak najwięcej korzyści przynosi ona podczas leczenia kanałowego. Dzięki niej lekarz jest w stanie wykryć obecność dodatkowych kanałów, przygotować się na nietypową anatomię korzeni (często spotykane “zakręcone kanały”) lub znaleźć przyczynę niedrożności kanałów. W połączeniu z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego, w który wyposażony jest każdy z naszych gabinetów stomatologicznych we Wrocławiu, szanse na powodzenia nawet bardzo skomplikowanego leczenia kanałowego (a tym samym szanse na “uratowanie” zęba) zwiększają się w znacznym stopniu.  

Tomografia potrafi być też bardzo pomocna przy usuwaniu zębów zatrzymanych. Trójwymiarowy model zęba, który w całości pozostaje pokryty kością pozwala chirurgowi na dokładne zaplanowanie ekstrakcji i zmniejsza ryzyko powikłań. To samo dotyczy zębów zatrzymanych, które chcemy wprowadzić do jamy ustnej za pomocą aparatu ortodontycznego, na przykład górnych “trójek”. Dzięki zastosowaniu tomografii wiemy dokładnie jak są one położone i możemy lepiej wszystko zaplanować, co w praktyce przekłada się na szybsze leczenie ortodontyczne.

Kolejną dziedziną stomatologii, gdzie zastosowanie tomografii 3D przynosi nieocenione korzyści jest implantologia. W chwili obecnej wykonywanie tomografii przed zabiegiem implantacji jest standardem. Pozwala ono dobrać odpowiedni typ i rozmiar implantu, ocenić ewentualną konieczność wykonania dodatkowych zabiegów przed implantacją, a także wykonać dokładną symulację wszczepienia implantu aby dobrać dla niego wszelkie niezbędne parametry. Przekłada się to na większą przewidywalność oraz bezpieczeństwo zabiegu. 

Nieodzowną pomocą dla Pacjenta jest też możliwość dokładnego zapoznania się obrazu 3D własnych kości i zębów. Dzięki wykonanemu wirtualnemu modelowi Pacjenci sami mogą zobaczyć rozległość stanu zapalnego, policzyć kanały w korzeniach zęba, albo pod dowolnym kątem obejrzeć “leżącą” dolną ósemkę, której nie widać jeszcze wcale w jamie ustnej. 

Badanie tomografii stomatologicznej w zależności od zakresu może zastąpić wszystkie badania rentgenowskie stosowane obecnie w stomatologii. Między innymi:

 • zdjęcie panoramiczne,
 • zdjęcie cefalometryczne,
 • zdjęcie przylegające,
 • zdjęcie skrzydłowo – zgryzowe,
 • zdjęcie tylno – przednie czaszki,
 • zdjęcie zgryzowe,
 • zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych. 

Ponadto wszystkie te zdjęcie można również wykonać w Centrum Stomatologicznym DENS. Szczegóły w dziale Diagnostyka.

 

Jak wykonujemy tomografię stomatologiczną w Centrum Stomatologicznym DENS?

W gabinecie stomatologicznym przy wrocławskim Rynku dysponujemy tomografem komputerowym Vatech Pax i3D Green. Jest to najwyższej klasy urządzenie umożliwiające wykonanie wszystkich typów tomografii przy zastosowaniu bardzo niewielkiej dawki promieniowania. Urządzenie jest w stanie uzyskać obraz z dokładnością do 0,1mm, co jest wystarczające do odnalezienia najwęższego nawet kanału. 

Samo badanie trwa najczęściej około 5,9 sekundy (w chwili obecnej jest to najkrótszy okres wykonania badania wśród urządzeń dostępnych na rynku), a biorąc pod uwagę również czynności administracyjne oraz prawidłowe zabezpieczenie i ustawienie Pacjentów około 10-15 minut.  

W naszym gabinecie dentystycznym w centrum (ul. Łaciarska) badania nagrywane są dla Pacjentów na płytę CD lub wysyłane na adres e-mail według życzenia. 

Prosimy pamiętać, że zgodnie z polskim prawem wykonać takie badanie można jedynie na prośbę (skierowanie) lekarza stomatologa. Jeśli nie posiadacie Państwo skierowania, zapraszamy na wizytę konsultacyjną w Centrum Stomatologicznym DENS. Lekarz oceni wskazania oraz w razie potrzeby wystawi niezbędne skierowanie na badanie. 

 

Czy tomografia zębów jest bezpieczna?

Badanie typu stomatologicznej tomografii komputerowej wiąże się z pewną dawką promieniowania rentgenowskiego. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że ilość promieniowania stosowana w tomografie Vatech Pax i3D Green jest dla organizmu prawie niezauważalna. Dawka związana z najczęściej stosowanym badaniem tomograficznym porównywalna jest z dawką, stosowaną przy wykonaniu zdjęcia panoramicznego (którego wykonanie według standardów zalecane jest co 2 lata) i jest od 125 do nawet 333 razy mniejsza, niż stosowana w tomografach szpitalnych.

 • Usługa Cena
 • Examination of the oral cavity 100 zł (free combined with other procedures)
 • Removal of the tartar (scaling) 200 zł
 • Sandblasting 150 zł
 • Fluoride therapy free (combined with other procedures)
 • Scaling + sandblasting + polishing 350 zł

Preventive Dentistry

Prophylaxis is the best we can do for our health. That goes also for the oral health. Regular dental controls allow spotting any possible problems at a very early stage, which means that a therapy is usually fast and much less expensive.

During control visits we assess condition of the oral cavity and perform all necessary procedures to keep it healthy, so you may enjoy a beautiful and healthy smile.

At any moment you may ask a doctor at DENS to help you select a correct toothpaste, toothbrush and to instruct you how to maintain oral hygiene.

We offer those prophylactic procedures:

 • Removal of tartar (co called, scaling and polishing) – a basic procedure in dental prophylaxis
 • Sandblasting (removal of deposits) – not all deposits may b removed by scaling. In those cases we may offer sandblasting – a procedure that offers a huge positive difference in appearance of your smile.
 • lacking – a procedure protecting the most susceptible tooth surfaces from caries. Effectiveness of the method is over 90%, however, regular control visits are necessary.
 • fluoridation – a procedure of coating teeth with an enamel of high fluoride content. The procedure:
  • strengthens teeth,
  • protects from hypersensitivity,
  • offers re-mineralisation of decalcified enamel
  • prevents development of new defects around fillings and elements of fixed orthodontic apparatuses,
  • counteracts development of tartar,

and many more.

 • Usługa Cena
 • First appointment (oral examinatiopn and diagnostics) 100 zł
 • Special consultation plan of combined therapy (treatment, prosthetics, implants) – written preliminary cost estimate 100 zł
 • The consultation and therapy plan cost is caution money is case of further treatment in our clinics 150 zł
 • Small X-ray 30 zł
 • Panoramic x-ray 100 zł
 • Lateral cephalometric x-ray 100 zł
 • A set of x-rays (panoramic + lateral) 180 zł
 • CBCT scan 200 - 400 zł
 • Small X-ray (as control after various procedures) free

Diagnostics

DENS offices in Wroclaw are equipped with modern digital radiographic devices  (RVG) from GENDEX allowing radiographic diagnostic on site. Due to a significant reduction of the dose of radiation (by as much as 90%), the diagnostics is safe and allow taking several pictures during a single visit, if need be. The radiographic equipment is indispensable in:

 • Implant placement
 • Caries diagnostics and treatment
 • Root canal treatment
 • Extraction of teeth
 • Surgical procedures
 • Detection of buds of permanent teeth
 • Localisation of foreign bodies after a traumatic injury.
 • Usługa Cena
 • Dental examination with individualiy written treatment plan 150 zł
 • Local anaesthesia 30 zł
 • Rubber dam free
 • Toothache emergency visit 200 zł
 • Composite filling 250 - 350 zł
 • Crown reconstruction after RCT 300 - 400 zł

Restorative Treatment

 

Caries affects people at any age. It is a cause of suffering of both children and adults. Untreated may lead to loss of a tooth and cause many serious diseases. Caries is caused, among others, by harmful bacteria, improper diet, negligence in oral hygiene.

Early diagnosed caries does not require the use of a drill. In those cases we use special re-mineralising formulas that stop progression of the condition. In more advanced cases the treatment is also painless, due to the use of appropriate local anaesthetics. 

In DENS offices we use the most modern materials for filling defects (that is treatment of caries). Their principal advantages are:

 • High level of aesthetics – materials are practically indistinguishable from natural teeth.
 • Increased mechanical strength – ensuring the best possible durability of fillings.

 

 • Usługa Cena
 • Teeth whitening (overlays) 400 zł/arch
 • In-Office Teeth Whitening 800 zł
 • Single dark tooth whitening 150 zł/visit

Teeth Whitening

Who does not dream of a bright white smile of Hollywood style? Today that dream may come true with a little help of a dentist. Teeth whitening performed at the dentist’ office is a safe and effective procedure, satisfactory both for the patient and for the dentist.

For whitening we recommend individually prepared overlays. The patient fills them with a special gel and places over dentition. In our offices we offer precise training in gel application and overlay placement. The whitening effect is visible after several applications. Teeth may be brightened by several tones. The effect of whitening is more spectacular in some patients, and depends on thickness of enamel and on the natural colour of dentin, as well as the baseline colour of teeth. Durability of whitening effects depends on hygienic procedures, diet and the use of stimulants (coffee, tea, cigarettes).

Whitening of teeth after a root canal treatment with overlays is less effective. For that reason a whitening method “from the inside” was developed. In that method the whitening paste is applied inside a tooth, and the tooth is filled after a desired effect is achieved.

 • Usługa Cena
 • Microscopic examination of the tooth 150 zł
 • Toothache emergency apointment 200 zł
 • Initial temporary reconstruction for rubber dam usage 200 zł
 • Treatment of single root teeth 500 zł
 • Retreatment of single root teeth 600 zł
 • Treatment of double root teeth 600 zł
 • Retreatment of double root teeth 800 zł
 • Treatment of triple or more root teeth 900 zł
 • Retreatment of triple or more root teeth 1100 - 1300
 • Fiberglass post 300 zł
 • Final Crown reconstruction after root canal treatment 300 - 400 zł
 • Price includes local anaesthesia, rubber dam, x-rays, ental microscope usage. It does not include final crown reconstruction.

Root Canal Treatment

Root canal treatment allows maintenance of a natural tooth is cases when extraction is the only alternativ. Endodontic treatment (another name for root canal treatment) has been highly effective lately, and allows preservation of many teeth that would be deemed for extraction just a decade ago.

Some special equipment is necessary for the successful cure, including:

 • an X-ray,
 • devices for work under magnification (microscopes or magnifying glasses)
 • a professional device for airtight filling of root canals with high temperature.


You will find all those pieces of equipment in all DENS offices.

Root canal treatment (including a single visit procedures) is painless and performed according to guidelines developed by leading world specialists.

A tooth crown has to be reconstructed after a root canal treatment, as only a complete restoration allows chewing, contributes to the aesthetics of a smile and allows correct pronunciation. Our offices offer a broad selection of possible tooth crown re-construction after a root canal treatment, allowing a precise adaptation of the course of treatment to the overall situation of the oral cavity.

Below we present some effects of root canal treatment performed in our offices:

 • Usługa Cena
 • Prices include local anaesthesia, x-rays and post-operative care
 • Individually written proshodontic treatment plan 150 zł
 • Temporary crown (instant) 150 zł
 • Temporary crown (dental labolatory made - moer durable) 350 zł
 • Porcelain fused on metal crown 900 zł
 • Full ceramic crown 1500 zł
 • Inlays, onlays, overlays (composite) 900 zł
 • Inlays, onlays, overlays (porcelain) 1500 zł
 • Acrylic prosthesis 500 - 1500 zł
 • Elastic prosthesis 2000 zł
 • Frame prosthesis 2000 zł
 • Metal post nad core 400 - 500 zł
 • Nightguard 450 zł

Prosthodontics

In DENS dental facilities in Wroclaw we use the most modern prosthetic solutions ensuring high quality, precision and aesthetics. Our works are made of top quality materials, developed in cooperation with prosthetic laboratories. Prosthetic treatment offered in our offices is a comprehensive treatment, tailored both to conditions of the oral cavity and the patient’s personality. Out task is to restore the patient’s smile, providing him/her with an aesthetic work that will be comfortable to use.
Basic types of prosthetic restorations:

 • Prostheses on implants – a perfect prosthetic solution in case of partial loss of teeth (one or more) and in case of a total loss of teeth in the maxilla or mandible. Possible use of fixed crowns and bridges as well as removable ones, retained on implants
 • Fully ceramic crowns and bridges – restorations characterised by high aesthetic value and durability
 • Porcelain crowns and bridges on metal base – a budget solution.
 • Porcelain and composite surface restorations
 • Skeleton prostheses (highly durable and comfortable, offering transmission of chewing forces resembling natural ones)
 • Prostheses with precise elements, including:
  • latches
  • snaps
  • magnets

offering an additional improvement of aesthetics and maintenance of the prosthesis

 • flexible prostheses – resembling skeleton prostheses but offering a higher aesthetic value, because all visible elements are coloured like a tooth or a gum, making them practically invisible when the patient smiles
 • acryl prostheses: partial and total
 • splint-prostheses (stabilising the patient’s own instable teeth)
 • overdenture – used in cases of advanced attrition of teeth
 • Crown inserts (inlay, onlay, overlay) – restoring a missing part of a tooth crown
 • Crown-root inserts – pins allowing retention of a prosthetic crown on severely damaged teeth, but with a natural root.

We also offer express prosthetic services, and various prosthetic repairs.

licówki na zęby
 • Usługa Cena
 • Orthodontic consultation 100 zł
 • Individually written orthodontic treatment plan 150 zł
 • Diagnostic models 150 zł
 • Fixed appliance (metal) - 1 arch 1800 zł
 • Fixed appliance, esthetic (1 arch) 3200 zł
 • Fixed appliance - partially esthetic (1 arch) 2500 zł
 • Orthodontic extrusion (whole procedure) 900 zł
 • Bonded retainer (1 arch) 350 zł
 • Clear overlay retainer 350 zł

Orthodontics

Many dream of beautiful and evenly lined teeth. However, aesthetic reasons are not the only reason to start orthodontic treatment. Non-treated occlusion defects hinder the appropriate oral hygiene (it is impossible to reach some spaces with a toothbrush). They also lead to overload of some groups of teeth, their excessive grinding, resulting in permanent damage. Non-treated occlusion defects cause speech disorders, instability of teeth (and their premature loss), increased risk of parodontal diseases and changes in function of the temporomandibular articulation. They may also lead to persistent headaches, and even to deformation of facial expression and premature ageing. Orthodontic treatment may be started at any age, although results are seen earlier in children and adolescents. After a decision is made to start the treatment, we prepare a tailored treatment plan, along with an estimate of costs and presentation of the scope of intervention. We offer a full scope of orthodontic services:

 • Prophylaxis of early orthodontic treatment
 • Removable apparatuses – for children before exchange of dentition to permanent
 • Traditional permanent apparatuses – for patients over the age of 13 – exerting a defined force on teeth and causing their relative shifting or turning. A “metal smile” is not perceived as a cosmetic defect. On the contrary, the apparatuses are very popular and used by numerous celebrities, which encourages followers.
 • Functional apparatuses, using the natural force of growth of the child’s mandible and maxilla
 • Aesthetic fixed apparatuses – locks (elements fixed on teeth) made of porcelain and crystal allow less visibility of the apparatus compared to traditional ones.
 • Lingual apparatuses – the most discrete method of orthodontic treatment. The apparatus is fixed to internal side of teeth (on the side of the palate and tongue). This type is most often chosen by models, as it does not interfere with aesthetics of the smile. Modern technique allows application of the method to many, although not all, defects of occlusion. The choice of that method should be preceded by careful orthodontic consultation.
 • After removal of a fixed apparatus, obtained results have to be maintained with retention arches.

We offer a complete orthodontic care throughout the whole period of treatment and after its completion, to ensure that our patient will enjoy beautiful teeth for long years.

 • Usługa Cena
 • Anaesthesia for surgical procedures free
 • Removal of a permanent tooth 200 - 400zł
 • Removal of wisdom tooth 400 - 600 zł
 • Removal of an arrested tooth (invisible in the oral cavity) 600- 800 zł
 • Excision of a tooth cap over a wisdom tooth 100 - 200 zł
 • Removal of a tooth root residue 50 - 250 zł
 • Removal of a tooth with bone regeneration 300 - 500 zł
 • Surgical crown lengthening 300 - 450 zł
 • Suturing 50 zł
 • Intraoral incision of an abscess 100 - 150 zł
 • Laser frenoplasty 200 zł
 • Laser frenoplasty of both frenula (upper and lower) 300 zł

Oral surgery

At present it is not all about extracting teeth, that is currently perceived as an extreme solution. It is also a broad selection of procedures aimed at maintenance of teeth in the oral cavity, as well as procedures supporting the orthodontic, prosthetic and conservative treatment. Considering that loss of a tooth inevitably leads to premature bone atrophy of the alveolar process, displacement of teeth within the arch and facial symmetry disorders, we may offer the following procedures:

 • Resection of a root – removal of a root tip with the surrounding pathological tissue
 • Root amputation – removal of one root with leaving the crown intact
 • Hemisection – division of a tooth and removal of the part that could not be treated
 • Premolarisation – following division of roots, both parts remain in place and 2 separate, smaller teeth are formed
 • Replantation – re-introduction of an extracted, knocked-out or dislocated tooth back into the bone
 • Auto-transplantation – moving a tooth to another position within the arch. The procedure allows filling losses with arrested, dislocated or extra teeth.

We also offer procedures that support therapies in other fields of dentistry, including implantology, orthodontics and periodotology:

 • Directed regeneration of bone and soft tissues aimed at reconstruction of the osseous tissue as a result of placement bone-replacing materials (granulated ot in form of membranes) under the mucosa to promote bone growth.
 • Gingival plasty – excision of an excessive gum and appropriate shaping allows achievement of harmony between soft and hard tissues around tooth necks
 • Elevation of the bottom of the maxillary sinus – increasing a distance between the bottom of the maxillary sinus and an implant, which ensures its safe placement and long-term maintenance.
 • Laser procedures (e.g. increasing depth of a vestibule, elongation of clinical crowns) allow aesthetic and functional prosthetic restorations in patients with difficult oral conditions. The laser is also used for speeding the process of tissue healing up (bio-stimulation laser).

We offer also:

 • Extraction of a wisdom tooth, that is of the third molar („extraction of the eighth tooth”)
 • Extraction of an arrested tooth, that is of a tooth that grew only partially or remained within the bone
 • Removal of cysts
 • Incision of an abscess
 • Plasty of the oro-antral fistula
 • Collection of a tissue specimen for histopathological assessment, if it is necessary to exclude a tumour.
 • Usługa Cena
 • Implantation 2350 - 3500 zł
 • Regeneration of the osseous tissue 500 - 3000 zł
 • Elevation of floor of the maxillary sinus 1500 - 3300 zł
 • A crown on an implant (metal +ceramics) 1650 - 2500 zł
 • A full-ceramic crown on an implant 3000 - 3500 zł
 • A bridge point on an implant 1000 - 1200 zł

Implants

The most modern and the best solution offered by dentistry to patients with missing teeth is dental implants. Due to implants the number of people who may enjoy their full and bright smile despite extensive losses of denture is increasing every year. Implants is an investment in yourself: in your comfort and health.

In our Wroclaw Dental Clinic we have implanted over 1000 implants. Experience and knowledge of our specialists guarantee durability. The procedure itself is painless.

Our consultants are waiting for you.

Zadzwoń teraz