• English
 • Español

Regulamin Vouchera

DENS Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne
ul. Łaciarska 5/1F Wrocław

 

Regulamin Przyznawania i Użytkowania Karty Podarunkowej DENS

 1. WYSTAWCA KARTY PODARUNKOWEJ
  1. Wystawcą Karty Podarunkowej DENS jest DENS Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 5/1F we Wrocławiu.
 2. UŻYTKOWNIK KARTY PODARUNKOWEJ DENS
  1. Użytkownikiem Karty jest osoba, która posiada Kartę.
 3. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ DENS
  1. Osobą uprawnioną do korzystania z Karty jest użytkownik, którego dane znajdują się na odwrocie karty, i który okaże ją w recepcji przed rejestracją na każdą wizytę. Karta nie może być przekazywana osobom trzecim. Karta może być użytkowana tylko przez jedną osobę Uprawnioną.
 4. WARUNKI UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ DENS
  1. Warunkiem skorzystania z Karty jest okazanie jej przez użytkownika przed dokonaniem realizacji usługi.
  2. Z Karty można skorzystać jeden raz.
  3. Warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach Karty jest uprzednie uzgodnienie terminu w oddziale Centrum Stomatologicznego DENS lub telefonicznie umówienie wizyty. Dane kontaktowe zawarte są w pkt. 4e.
  4. Zakres pakietów na Kartach Podarunkowych:
   1. Voucher o wartości 100 zł, 150 zł lub 200 zł do wykorzystania na dowolne usługi stomatologiczne.
  5. Realizacji usług medycznych Karty Podarunkowej DENS można dokonać jedynie w niżej wymienionych oddziałach Wystawcy Karty.
   1. DENS ul. Łaciarska 5/1F, 50-104, Wrocław
   2. DENS ul. Gwarecka 2A, 54-143, Wrocław
   3. DENS ul Bulwar Ikara 28, 54-130, Wrocław
  6. Karty można realizować od dnia otrzymania.
  7. Jeden pacjent może skorzystać z kilku voucherów jednocześnie przy rozliczeniu za usługi stomatologiczne.
  8. Voucher może być użyty do rozliczenia za usługi stomatologiczne jednego pacjenta.
  9. Pacjentowi nie przysługuje zwrot reszty jeśli wartość usługi medycznej jest niższa niż wartość vouchera.
  10. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
  11. W przypadku zgubienia lub zniszczenia voucherów nie są wydawane duplikaty.
 5.  TERMIN WAŻNOŚCI KARTY PODARUNKOWEJ DENS
  1. Środki zgromadzone na danej Karcie Podarunkowej DENS należy zrealizować w terminie do 12 miesięcy od daty jej wydania.
  2. W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wystawcy karty.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin Przyznawania i Użytkowania Karty Podarunkowej DENS jest podany do publicznej wiadomości na stronie dens.wroclaw.pl. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
  2. Rabaty związane z Kartą Podarunkową DENS nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi przez Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne DENS.
  3. Reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych można przesyłać na adres dens@dens.wroclaw.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni.
  4. Zakup Karty Podarunkowej DENS stanowi potwierdzenie zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu.
Zadzwoń teraz