Zarejestruj wizytę

Cennik

UsługaCena
Znieczulenia bezpłatnie
Założenie szwów chirurgicznych bezpłatnie
Zdjęcie szwów bezpłatnie
Opatrunek chirurgiczny bezpłatnie
Kontrola pozabiegowa bezpłatnie
Usunięcie zęba stałego 400 - 600 zł
Usunięcie zęba stałego z dłutowaniem 600 - 800 zł
Usuwanie zęba mądrości 800 - 1000 zł
Usunięcie zęba zatrzymanego 1000 - 1200 zł
 Powyższe ceny mogą ulec zmianie w indywidualnych przypadkach, o czym Pacjent zostanie uprzedzony przed wykonaniem lub w trakcie zabiegu.  
UsługaCena
Licówka kompozytowa wykonana w Gabinecie 800 - 1000 zł
Licówka kompozytowa wykonana w Pracowni Protetycznej 1800 zł
Licówka porcelanowa 2000 zł
Zamykanie diastemy materiałem estetycznym 1600 - 2000 zł
Wybielanie zębów metodą nakładkową w tym 2 strzykawki preparatu 1500 zł
Wybielanie gabinetowe 1500 zł
Wybielanie zęba martwego 400 zł wizyta

Powyższe ceny mogą ulec zmianie w indywidualnych przypadkach, o czym Pacjent zostanie uprzedzony przed wykonaniem lub w trakcie zabiegu.

UsługaCena
Kiretaż otwarty - jeden łuk 2400 zł
Kiretaż zamknięty - jeden łuk 1200 zł
Szynowanie zębów rozchwianych włóknem szklanym 150 jedna przestrzeń
Gingiwoosteoplastyka-korekta dziąsła przy jednym zębie 300 - 400 zł
Pogłębienie,plastyka przedsionka bez przeszczepu 500 - 1000 zł
 
UsługaCena
Pierwsza wizyta – badanie jamy ustnej i przegląd zębów 200 zł
Przegląd zębów i badanie jamy ustnej u stałych pacjentów Bezpłatne
Konsultacja specjalistyczna 150 zł
Konsultacja specjalistyczna z planem leczenia i kosztorysem zabiegów oraz terminami w oparciu o aktualne zdjęcia pantomograficzne, i/lub cefalometryczne i/lub TK 350 zł 
Zdjęcie punktowe 0 zł
Zdjęcie punktowe – kontrolne w trakcie i po zabiegu do 30 dni Bezpłatne
RTG panoramiczne 120 zł
RTG cefalometryczne 120 zł
Tomografia Komputerowa – obraz 3D 200 - 450 zł

Powyższe ceny mogą ulec zmianie w indywidualnych przypadkach, o czym Pacjent zostanie uprzedzony przed wykonaniem lub w trakcie zabiegu.

UsługaCena
Korona na implancie
Ceramiczna na łączniku tytanowym 1650 - 2500 zł
MISseven 2000 - 2500 zł
Alpha-Bio 2300 zł
Direct 2500 zł
3i 2800 - 3000 zł
Punkt w moście na implantach 1000 - 1200 zł
Pełnoceramiczna na łączniku cyrkonowym 2500 - 3000 zł
MIS, Alpha-Bio, Direct 2500 - 3500 zł
Proteza na implantach
Korona porcelanowa na metalu cementowana 2300 zł
Korona porcelanowa na metalu przykręcana 2300 zł
Korona cyrkonowa na łączniku cyrkonowym 3100 zł
Przy bezzębiu 9000 - 11000 zł
2 implanty + zatrzask LOCATOR + proteza całkowita  
2 implanty + proteza na zatrzaskach 5000 + 4000 zł
2 implanty + LOCATOR + proteza na zatrzaskach kulkowych 9 000 + 11 000 zł
4 implanty +belka Doldera + proteza calkowita 7 000 + 8 000 zł

Powyższe ceny mogą ulec zmianie w indywidualnych przypadkach, o czym Pacjent zostanie uprzedzony przed wykonaniem lub w trakcie zabiegu.

UsługaCena
Pomoc doraźna 250 zł
Odbudowa przygotwująca do leczenia kanałowego 300 zł
Leczenie kanałowe – siekacze i kły 900 zł
Leczenie kanałowe powtórne (reendo) – siekacze i kły 1000 zł
Leczenie kanałowe – zęby przedtrzonowe 1100 zł
Leczenie kanałowe powtórne (reendo) - zęby przedtrzonowe 1250 zł
Leczenie kanałowe – trzonowce 1400 - 1600 zł
Leczenie kanałowe  powtórne  (reendo) - trzonowce 1600 - 1800 zł
Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym  500 - 700 zł
Cena zawiera koszt znieczuleń, koferdamu, zdjęć RTG, znalezienie, udrożnienie, opracowanie, dezynfekcję i wypełnienie kanałów – nie zawiera ostatecznej odbudowy korony zęba
Usunięcie z kanału zęba złamanego narzędzia 400 - 600 zł
Zamknięcie perforacji 350 zł
W przypadku trudności w leczeniu, skomplikowanej anatomii, obliteracji, stopni, zaawansowanej krzywizyny kanału, dodatkowych kanałów (kanał piąty, szósty) wycena indywidualna

Mikroskop w cenie zabiegu

UsługaCena
Konsultacja specjalistyczna z planem leczenia i kosztorysem zabiegów oraz terminami w oparciu o aktualne zdjęcia pantomograficzne, i/lub cefalometryczne i/lub TK 350 zł
Znieczulenie 30 zł
Pierwsza pomoc w nagłych bólowych przypadkach  250 zł
Wypełnienie kompozytowe 300 - 450zł
Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego 300 zł
Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym 500 - 700 zł
UsługaCena
Plan Leczenia z wyceną w oparciu o aktualne zdjęcie RTG panoramiczne i cefalometryczne 250 zł
Modele diagnostyczne 150 zł
Wizyty kontrolne – w aparacie stałym 270 zł
Aparat stały metalowy – 1 łuk 2400 zł
Aparat stały metalowy fragmentaryczny 1200 zł
Aparat stały estetyczny 4000 zł
Ortodontyczne wydłużenie zębów złamanych 1200 zł
Retainer stały 500 zł
Demontaż retainera 300 zł
Wymiana zamka ortodontycznego metalowego bezpłatnie
Wymiana zamka ortodontycznego estetycznego bezpłatnie
Szyna retencyjna ( Płytka retencyjna ) 500 zł
Naprawa zamka ortodontycznego metalowego bezpłatnie
Naprawa zamka ortodontycznego estetycznego bezpłatnie
Mikroimplant 1000 zł

Powyższe ceny mogą ulec zmianie w indywidualnych przypadkach, o czym Pacjent zostanie uprzedzony przed wykonaniem lub w trakcie zabiegu.

UsługaCena
Usuwanie kamienia nazębnego ultradźwiękami 300 zł
Piaskowanie 200 zł
Fluoryzacja w cenie zabiegu
Pakiet higienizacyjny 400 zł

Powyższe ceny mogą ulec zmianie w indywidualnych przypadkach, o czym Pacjent zostanie uprzedzony przed wykonaniem lub w trakcie zabiegu.

Protezy akrylowe wykonujemy w terminach zwykłych ( 8 dni roboczych ), w ciągu 4 dni roboczych + 50% ceny (expres), w ciągu jednego dnia + 100% ceny ( superexpres)

UsługaCena
Konsultacja z planem leczenia i wyceną w oparciu o aktualne zdjęcie panoramiczne RTG i ewentualnie TK 350 zł
Znieczulenia bezpłatnie
Zacementowanie korony – wykonanej w Centrum DENS bezpłatnie
Zacementowanie licówki – wykonanej w Centrum DENS bezpłatnie
Zdjęcia RTG w trakcie i tuż po zabiegu bezpłatnie
Wizyty kontrolne – pozabiegowe przez pierwsze 30 dni bezpłatnie
Korona tymczasowa wykonana w gabinecie 200 zł
Korona tymczasowa wykonana w pracowni protetycznej 600 zł
Korona porcelanowa na metalu 1500 zł
Korona pełnoceramiczna 1950 zł
Proteza akrylowa  1000 - 2000 zł
Proteza natychmiastowa 1000 - 2000 zł
Proteza elastyczna nylonowa 2500 zł
Proteza szkieletowa 2500 zł
Proteza acetalowa 2500 zł
Szynoproteza 3000 zł
Zatrzask do protezy szkieletowej 750 zł
Inlay lub Onlay kompozytowy 1200 zł
Endokorona kompozytowa 1200 zł
Endokorona porcelanowa 1800 zł
Maryland kompozytowy (uzp. tymczasowe) 2000 zł
Maryland porcelanowy 2500 zł
Wkład lany metalowy do zębów 800 zł
Wkład indywidualny + zatrzask CK 1200 zł
Wkład indywidualny + zatrzask RHEIN 1200 zł
Wkład z włókna szklanego 450 zł
Moc-UP 1 punkt 150 zł
Szyna prowizoryczna z uzupełnieniem brakujących zębów 1500 zł
Szyna relaksacyjna 500 zł
Zacementowanie korony spoza gabinetu 250 zł
Demontaż korony 250 zł
Demontaż wkładu metalowego lub z włókna szklanego 500 - 700 zł
Podścielenie protezy 600 zł
Podścielenie protezy – akryl elastyczny 800 zł
Naprawa protezy – pierwszy element 300 zł
Naprawa protezy – każdy następny element 150 zł

Powyższe ceny mogą ulec zmianie w indywidualnych przypadkach, o czym Pacjent zostanie uprzedzony przed wykonaniem lub w trakcie zabiegu.