• English
 • Español
 • Usługa Cena
 • Konsultacja implantologiczna wraz z planem leczenia i wyceną w oparciu o aktualny TK Bezpłatne
 • Wszczepienie implantu 2000-2700 zł
 • Odsłonięcie implantu Bezpłatne
 • Założenie śruby gojącej Bezpłatne
 • Wizyty kontrolne do czasu wykonania części protetycznej Bezpłatne
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej (metodą zamkniętą) 500-1500 zł
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej (metodą otwartą) 2500-3500 zł
 • Korona tymczasowa kompozytowa 500 zł
 • Korona na implancie pełnoceramiczna 2500 - 3500 zł
 • Korona porcelanowa na metalu (cementowana, przykręcana) 1800-2500 zł
 • Przęsło w moście na implantach 1000 - 1200 zł
 • "ALL-ON-4" (część protetyczna - 10 do 12 zębów)
 • Uzupełnienie ruchome (zdejmowane) na implantach 6500 - 8000 zł
 • Uzupełnienie stałe 14000 - 21000 zł

Implanty

Implanty zębowe to najnowocześniejsze i najlepsze rozwiązanie jakie współczesna stomatologia może zaproponować pacjentom z brakami w uzębieniu. Dzięki nim z roku na rok rośnie liczba osób, które, nawet mimo rozległych braków zębowych, mogą cieszyć się pięknym uśmiechem. Implanty to inwestycja w siebie swoje dobre samopoczucie i zdrowie oraz komfort.

Współczesna implantologia oferuje szansę na zdrowy i piękny uśmiech.

W naszej klinice dentystycznej we Wrocławiu wszczepiliśmy już ponad 1000 implantów stomatologicznych. Doświadczenie oraz wiedza naszych implantologów gwarantują trwałość wykonanej pracy, a sam zabieg przeprowadzany jest całkowicie bezboleśnie.

Czym są implanty zębowe?

Implanty stomatologiczne to elementy, które stosujemy jako zamienniki naturalnego uzębienia, które pacjent utracił z powodu próchnicy, choroby przyzębia lub poważnego urazu mechanicznego. Implant stomatologiczny jest częścią sztuczną, która spełnia rolę korzenia zęba naturalnego.

Z czego wykonany jest implant?

Najczęściej implanty stomatologiczne, czyli sztuczne korzenie zęba, wykonuje się z tytanu. Metal ten odznacza się wielką wytrzymałością, dzięki czemu z powodzeniem może stanowić „fundament” dla protez stałych i ruchomych, jak też dla mostów protetycznych. Tytan jest metalem obojętnym dla organizmu pacjenta, co oznacza, że nie wywołuje reakcji uczuleniowych i dyskomfortu. Dla niektórych pacjentów jednakże zastosowanie implantów tytanowych nie jest najlepszym rozwiązaniem – a to, zważywszy na jego kolor, który prowadzić może z czasem do obniżenia poziomu estetyki uśmiechu. Srebrno-szary wkręt bowiem prowadzi w końcu do obniżenia linii dziąseł, co z kolei skutkuje odsłonięciem implantu. Innym rodzajem implantów zakładanych w klinikach stomatologicznych są implanty cyrkonowe, nazywane również implantami ceramicznymi. Tlenek cyrkonu, z którego wykonany zostaje sztuczny korzeń i korona zęba, jest w pełni biozgodny, czyli idealny dla organizmu człowieka. Cyrkon w najwyższym stopniu imituje naturalną kość człowieka i jest w bardzo wysokim stopniu odporny na uszkodzenia mechaniczne, co sprawia że implanty stomatologiczne cyrkonowe są bardzo interesującą alternatywą dla implantów tytanowych.

Na czym polega leczenie implantologiczne?

Podczas pierwszej wizyty w gabinecie stomatologicznym lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad, sprawdza ogólny stan uzębienia pacjenta i ocenia możliwości odbudowy braków zębowych z wykorzystaniem implantów. Niezbędnym badaniem, które należy wykonać przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego, jest RTG pantomograficzne. W pewnych przypadkach, dla pełniejszego obrazu sytuacji, implantolog może zlecić wykonanie innych badań – między innymi tomografii komputerowej lub densytometrii kości (badania gęstości). Jeżeli pacjent posiada wcześniejsze zdjęcie RTG pantomograficzne, powinien zabrać je na pierwszą wizytę, ponieważ może ono stanowić dla implantologa źródło cennych informacji na temat stanu zębów leczonego. Kiedy lekarz zapozna się ze szczegółami zdrowia pacjenta i nie dostrzeże ewentualnych przeciwwskazań, tworzy najbardziej optymalny dla indywidualnego przypadku plan leczenia.

Implant zęba zostaje umieszczony w kości szczęki lub żuchwy podczas zabiegu chirurgiczno-implantologicznego, przeprowadzanego w znieczuleniu miejscowym. Lekarz-implantolog szczegółowo instruuje pacjenta, jak ten powinien postępować, aby przyspieszyć czas integracji implantu z kością oraz uniknąć ewentualnych powikłań pooperacyjnych.

Następnie, po około 3 miesiącach w przypadku umieszczenia implantu w żuchwie oraz około pół roku w przypadku założenia implantu w kości, lekarz może odsłonić implant. W tym celu nacina on błonę śluzową nad wszczepem i wkręca w niego specjalną śrubę gojącą. Śruba ta w znaczący sposób zwiększa tempo regeneracji błony śluzowej w pobliżu implantu i prowadzi do nadania dziąsłu kształtu odpowiedniego pod zakładane w przyszłości uzupełnienie protetyczne.

Po wkręceniu śruby gojącej oraz odczekaniu odpowiedniego dla regeneracji operowanego miejsca czasu, czyli około 2 tygodni, implantolog pobiera wyciski protetyczne i ustala z pacjentem szczegóły dotyczące uzupełnienia protetycznego, które zostanie zamocowane na implancie. Na zlecenie lekarza w laboratorium stomatologicznym przygotowane zostają elementy, dzięki którym możliwe będzie zakończenie leczenia implantologicznego, czyli łącznika oraz samej korony protetycznej. W trakcie ostatniej wizyty w gabinecie dentystycznym implantolog przytwierdza łącznik, czyli filar protetyczny, do implantu, a następnie, gdy osiągnie zadowalającą stabilność konstrukcji, umieszcza na implancie koronę protetyczną, czyli nowy sztuczny ząb pacjenta.

Protezy mocowane na implantach

Nowoczesna stomatologia umożliwia zamocowania na implantach całej protezy zębowej. Jest to szczególnie interesujące rozwiązanie dla wszystkich osób, które posiadają bardzo liczne braki w uzębieniu. Możliwe jest także założenie protezy na implantach w przypadku całkowitego bezzębia. Aby założenie protezy mogło zostać przeprowadzone, konieczne jest umieszczenie w szczęce dwóch lub trzech implantów. W dalszej kolejności, po odczekaniu czasu koniecznego dla integracji implantów z kością, implantolog mocuje na sztucznych korzeniach przęsło, do którego później przytwierdzona zostaje proteza.

Implanty zębowe – przeciwwskazania

Przeciwwskazania dzielimy na ogólne i miejscowe. Do ogólnych zaliczamy między innymi:

 • nowotwory;
 • tzw. choroby wyniszczające cały organizm (np. AIDS);
 • problemy z krzepliwością krwi (częste krwotoki, marskość wątroby, małopłytkowość);
 • nieleczona zaawansowana próchnica i paradontoza;
 • padaczkę;
 • choroby reumatoidalne;
 • zbyt młody wiek pacjenta oraz, w przypadku kobiet ciążę.

Do przeciwwskazań miejscowych należą natomiast:

 • niewystarczająca przestrzeń międzyzębowa do założenia korony protetycznej;
 • zbyt mała szerokość lub wysokość wyrostka zębodołowego żuchwy bądź szczęki, uniemożliwiająca założenie implantu;
 • znaczące przechylenie zębów, które utrudnia lub całkowicie uniemożliwia przeprowadzanie zabiegu;
 • różnego rodzaju problemy zdrowotne w miejscu planowanej implantacji – między innymi poważne urazy lub schorzenia błon śluzowych.

Zapraszamy na wstępną konsultację!

 

 

implantologia implanty stomatologiczne

Implanty
4.3 (86%) 10 votes
Zadzwoń teraz